MVO

Verantwoording nemen voor maatschappelijke problemen als milieu en duurzaamheid. Dat is waar Detailresult Groep voor staat. Met een speciale actiegroep, onder verantwoordelijkheid van de directie, werken we aan heldere en realistische doelen als het gaat om respectvol omgaan met medewerkers, milieu en maatschappij.

 

 

Speerpunten zijn arbeidsomstandigheden, klimaatverandering, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het aanbieden van duurzaam geproduceerde en gezonde voeding. We vertellen u er graag meer over.

Dirk en DekaMarkt: twee MVO-visies, één MVO-doel

Dirk en DekaMarkt. Twee formules van Detailresult Groep met beide een eigen ambitie als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Logisch, want beide formules voeren een verschillend assortiment. Wel geldt voor allebei dat DRG de overkoepelende organisatie is die alles faciliteert.


De MVO-ambitie van Dirk, onder de noemer 'verantwoord verbinden', richt zich sterk op het toegankelijk (lees: betaalbaar) maken van verantwoorde voeding voor iedereen en het verbinden van klanten en medewerkers uit alle culturen.

 

De MVO-ambitie van DekaMarkt luidt: 'lokaal betrokken', en draait om het verbinden van lokale voedselproducenten en de samenleving.

 

Beide supermarktformules staan er voor dat hun voeding gezond en biologisch verantwoord is én dat dierenwelzijn altijd belangrijk is.

MVO-ambities Detailresult Groep

Assortiment: duurzaam en gezond

Vlees, brood, zuivel; de ambitie van beide formules, Dirk en DekaMarkt, is gericht op het aanbieden van een duurzaam en gezond assortiment. Uiteraard spelen zaken als biologisch geproduceerd voedsel en dierenwelzijn daarbij een grote rol. Daarom breiden wij ons assortiment continu uit met biologische artikelen. Wat betreft dierenwelzijn zijn wij er trots op dat we het complete ketenbeheer in eigen handen hebben en zo kunnen zorgen dat de productie voldoet aan onze hoge eisen.
MVO Detailresult Groep assortiment 

Milieu: slimmer gebruik van resources

Als het gaat om aandacht voor het milieu streven we ernaar de impact op het klimaat te verkleinen met een focus op duurzaam transport en energieverbruik. Van afgedekte koelingen tot hybride diesel-vrachtwagens tot het scheiden en recyclen van afval; er wordt bij Dirk en DekaMarkt steeds meer gelet op het milieu. Daarvoor zijn inmiddels ook duidelijke doelen geformuleerd gericht op vermindering van energieverbruik en afval en het hergebruiken van restwarmte voor bijvoorbeeld de verwarming van het winkelpand.

MVO Detailresult Groep Milieu

Medewerkers: inzet op duurzame inzet

Voor DRG, als een echt bedrijf van families, zijn menselijke waarden belangrijk. Daarom zorgen we er graag voor dat onze medewerkers prettig kunnen werken gedurende hun hele loopbaan. We letten op gezondheid en vitaliteit, zodat ze hun werk fysiek en mentaal volhouden op de lange termijn. We stellen vragen als: “is het werk uitdagend en afwisselend genoeg? Wil je liever een andere rol? Misschien zelf bij een andere formule?” Al die aspecten worden bekeken om te zorgen dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.
MVO-Detailresult Groep_medewerkers

Maatschappij: betrokken in de buurt

De vierde pijler voor DRG is maatschappij. De formules van DRG zetten zich in om de maatschappelijke betrokkenheid te versterken en verbinden zich met de lokale gemeenschap. De supermarkten van Dirk en DekaMarkt zijn vaak een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Vaak kennen medewerkers en klanten elkaar of leren zij elkaar juist kennen. Dirk zet zich met name in om medewerkers en klanten met elkaar te verbinden. DekaMarkt maakt zich hard voor de lokale omgeving en zet zich in voor gemeenschappelijke doeleinden zoals activiteiten en verenigingen.

MVO-Detailresult Groep_maatschappij

DRG MVO-activiteiten

Detailresult Groep en de formules Dirk en DekaMarkt werken er hard aan om op maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen. Belangrijke pijlers zijn daarbij het verkleinen van de impact op het milieu, het aanbieden van een gezond en duurzaam geproduceerd assortiment, duurzaam inzetbare medewerkers én betrokkenheid in de buurt. Gemene deler is dus respect. Respect voor mens, milieu en dier. We zetten een aantal voorbeelden op een rij.

undefined undefined