Vastgoed

Detailresult Vastgoed

Detailresult Vastgoed is verantwoordelijk voor het verwerven en optimaliseren van vestigingsplaatsen voor de supermarktformules van Detailresult Groep N.V. Dit kunnen nieuwe, bestaande of tijdelijke locaties zijn. De focus van de afdeling ligt op geografische kerngebieden waar we grote kansen zien voor Dirk en DekaMarkt.

 

Het hechte team van de afdeling Vastgoed zorgt ervoor dat de consument onze filialen op de juiste locaties vindt en op een plezierige en doordachte manier zijn of haar boodschappen kan doen.

Met een portefeuille van ruim 200 Dirk-, DekaMarkt- en DekaMarkt World of Food-filialen, is Detailresult Vastgoed continu bezig met het verwerven en optimaliseren van winkellocaties.

Vestigingen

Aanwezig zijn waar de doelgroep woont en winkelt

Met een huidige portefeuille van 225 vestigingen, waarvan 126 Dirk-filialen en 99 DekaMarkt-filialen (waarvan 6 DekaMarkt World of Food-filialen), is Detailresult Vastgoed continu bezig met het verwerven en optimaliseren van winkellocaties. Daarvoor kijken we met een team van specialisten kritisch naar de bestaande portefeuille. Welke filialen voldoen en waar moet wat gebeuren.

 

Vervolgens moet afgekaderd zijn waar Detailresult gevestigd wil zijn en waar niet. Dit schept duidelijkheid en focus. 

We knippen steden op in wijken en buurten. We willen daar gevestigd zijn waar de mensen wonen, de bevolkingsdichtheid relatief hoog is, onze winkelformules bekend zijn en waar we kansen zien voor één van onze formules.

 

Zijn alle criteria optimaal, dan kunnen we besluiten een nieuwe vestigingsplaats te verwerven. Zaken als ligging, bereikbaarheid (voor klanten en bevoorrading), vindbaarheid, zichtbaarheid, parkeergelegenheid en natuurlijk het aantal vierkante meters zijn belangrijke criteria bij de verwerving. Het is van belang goed geïnformeerd te zijn en te blijven en om tijdig aan tafel te zitten bij de juiste beslissers. Dit kunnen beleggers of ontwikkelaars zijn, maar ook contacten met gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, zijn hierbij uiterst nuttig.

 

Een vastgoedproject begint nu eenmaal met een bestemmingsplan en het indienen van een omgevingsvergunning. Goede supermarktlocaties zijn schaars en wij zijn niet de enige supermarktorganisatie met ambities. Detailresult streeft naar gecontroleerde groei.

Optimalisatie van elke locatie

Naast uitbreiding van de portefeuille houdt Detailresult Vastgoed zich ook bezig met renovaties, uitbreiding of totale herontwikkeling van bestaande locaties. De markt is dynamisch en volop in beweging en waar mogelijk en nodig worden bestaande filialen verbeterd. Er kan ook sprake zijn van een relocatie binnen het verzorgingsgebied. Ook het commerciële en juridische beheer van de vastgoedportefeuille is onze verantwoordelijkheid.

DekaMarkt World of Food Zeewolde

 

Vastgoedorganisatie

Detailresult Vastgoed werkt samen met de vastgoedorganisatie van het familiebedrijf Dirk van den Broek. Deze partij ontwikkelt winkelpanden en winkelcentra van zeer hoge kwaliteit. Wilt u meer weten over deze organisatie? Kijk dan op de website van Brookland.